Dr. Timothy Leary - Psychologie - jeho práce a teorie.

Dr. Timothy Leary - 24 stupňů lidské evoluce

Dr. Timothy Leary stanovil 24 stupňů lidské evoluce, každý z nás, ale většinou dosáhne jen dvanácti. Zde jsou tak jak je popsal v knize Záblesky paměti.

K následujícím dvanácti stupňům evoluce může dojít teprve poté, kdy jednotlivec (a v konečné instanci i druh) transcenduje oněch dvanáct primitivních k přežití se vstahujících imprintů a začne si osvojovat neurotechnologii vlastního já.
Prvních dvanáct stupňů se obvykle označuje jakožto lidská přirozenost. Já zde navrhuji, aby se následujících dvanáct stupňů neboli netamorfóz ( behem nichž se individuum osvobozuje od rigidních vazeb k návykům sociálním, politickým, rodinným, sexuálním, sémantickým, emocionálním a fyziologickým) označovalo jakožto stádia humanistická či meta-humánní. Je politováníhodné že angličtina nedisponuje dosud slovníkem, s jehož pomocíby bylo lze popsat budoucí stupně, ke kterým je nám souzeno postupovat jakožto jednotlivcům stejně jako druhu.
S mnohým váháním a obezřetnou opatrností zde nyní uvádím jednu možnou verzi výčtu humanistických stádií budoucího vývoje:

Tento výčet možných úrovní lidské inteligence v budoucnu je nutně pouze zkusmý, indikativní, sémanticky nedostatečně propracovaný, křehký a intelektuálně riskantní. (Starší úvahy než je tato lze najít v knihách : Neurologic, Exo-psychology a The Game of Life) Jakkoli jsou tyto sondy prozatím pouze teoretické, mohou být pro náš druh nanejvýš významné. Nelze aktivovat nové okruhy soustavy CNS/RNA-DNA, aniž bychom pro ně začali vyvýjet nový jazyk.

Dr. timothy Leary, prosinec 1963, Cooper Union College, součást přednášky o rozšířeném vědomí.

copyright: petrsimi 2006, kontakt: petrsimi@centrum.cz